Categories del bloc

No hi ha categories encara.

AVIS LEGAL

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la pàgina o els seus serveis, o impedir un normal ús del web per altres usuaris.
Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta pàgina web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la pàgina web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la pàgina web o de tercers .


PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel · lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa.
Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular del web o del titular dels mateixos.


PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular de la pàgina web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud, indexació o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

L'usuari exonera expressament a Carnisseria Maria José de tota responsabilitat pels danys directes i indirectes derivats d'eventuals errors en la web, així com per l'eventual interrupció, suspensió, retard o anomalia en l'accés a la mateixa. Carniseria Maria José es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualsevol virus, troians i altres elements que puguin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l'usuari o de tercers. En qualsevol cas, l'usuari exonera de tota responsabilitat a Carnisseria Maria José pels danys directes o indirectes causats per l'eventual existència d'aquests elements nocius o maliciosos.


ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Carnisseria Maria José es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

 
MODIFICACIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS

Carnisseria Maria José es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d'ús de la present web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la pàgina web, de manera que haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.


Carnisseria Maria José

Maria José Cámara Palacios

36.925.179-J

Mercat de Can Robinat

Riera de Targa, 47

08339 Vilassar de Dalt

Barcelona

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, Carnisseria Maria José com responsable del fitxer, us informa que les seves dades de caràcter personal, facilitades per vostè de forma lliure, expressa i informada seran incloses en un fitxer de Clients. Autoritza a Carnisseria Maria José per mantenir la relació comercial i contractual amb vostè. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de comunicacions comercials a través d'SMS, email, correu postal, etc., Amb ofertes, promocionals i productes nous que puguin ser del seu interès mitjançant la realització de l'estudi i segmentació de les dades proporcionades omplint qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats. Les dades marcades com obligatòries són necessaris per a poder efectuar la sol · licitud. En el cas de negar-se a comunicar ens seria impossible complir amb aquesta finalitat.

En qualsevol moment podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, comunicant-ho a Carnisseria Maria José per correu electrònic a mj@carnisseriamariajose.com o per correu postal a: Carnisseria Maria José C/ Riera de Targa, 47 – Mercat de Can Robinat. Vilassar de Dalt 08339 (Barcelona).
Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en els quals figuri un asterisc * en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria la impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.
Veracitat de les dades: El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

En el cas que l'Usuari faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l'article 5.4. de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, declara comptar amb el consentiment exprés dels mateixos i informant a aquests tercers, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, així com dels termes establerts en la present política de privacitat.

Seguretat: Carnisseria Maria José assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Carnisseria Maria José no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del client pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Casos en què es comparteixen les seves dades: La seva informació podrà ser compartida amb altres entitats alienes a Carnisseria Maria José (segons l'article 12.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal) només en aquells casos en què aquesta entitat hagi de realitzar alguna acció per a nosaltres amb la finalitat de satisfer la necessitat de la seva comanda. Exemple d'això és la necessitat de subcontractar transportistes per fer-li arribar la seva comanda. En aquests casos Carnisseria Maria José tractarà d'assegurar que la informació només s'utilitzarà (de forma confidencial) per part d'aquestes entitats per realitzar la funció per a la qual se subcontracten. Només revelarem informació que sigui absolutament necessària per a aquesta tasca.

A efectes de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i article 12.2 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que, tret que ens notifiqui la seva oposició en un termini de 30 dies naturals des de la recepció d'aquest correu, entendrem que vostè consenteix de forma inequívoca i tasseta l'esmentada cessió i utilització de les seves dades personals, i l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

CONDICIONS GENERALS

PREUS:

Tots els preus exposats a la web Carnisseria Maria José porten inclòs el 21% d'IVA. Els preus estan expressats en euros (€). El preu aplicable serà el que consti en el moment que el client va realitzar la compra. Els preus són vàlids fins a finalització de la vigència de l'oferta. En relació a l'Impost sobre el Valor Afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu del 21% per al territori de la Unió Europea on és d'aplicació aquest impost. Quedaran exempts de pagar aquest impost totes aquelles empreses o particulars pertanyents als països de la Unió Europea (hauran de tenir en possessió el CIF intracomunitari) exceptuant Espanya. En la venda a qualsevol altre país fora de l'Europa comunitària no es repercutirà l'IVA. No obstant els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.

 
Les promocions en els diferents mòduls de la pàgina principal de Carnisseria Maria José es canviaran i s'actualitzaran segons la seva vigència contractada.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts del web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel · lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel · lectual i / o industrial del titular del web o del titular dels mateixos.

Les presents Condicions Generals es troben actualitzades a  28 de juliol de 2014.

 

Tornar a la Pàgina Principal